• Công suất 125W
  • Lọc không khí, lọc bụi
  • Siêu tiết kiệm điện
Tìm hiểu thêm
  • Công suất 125W
  • Lọc không khí, lọc bụi
  • Siêu tiết kiệm điện
Tìm hiểu thêm