• Công suất 260W
  • Lọc không khí, lọc bụi
  • Tiết kiệm điện
Tìm hiểu thêm