• Công suất 128W
  • Lọc không khí, lọc bụi
  • Tiết kiệm điện
Tìm hiểu thêm
  • Công suất 128W
  • Lọc không khí, lọc bụi
  • Tiết kiệm điện
Tìm hiểu thêm