• Động cơ chống ồn, chống rung
  • Cải thiện cối ép,hạn chế kẹt máy
  • Hoạt động ép liên tục 20 phút
  • Chế độ cảm ứng an toàn
Tìm hiểu thêm