• Điện 220V – 50Hz
 • Công suất 1800W
 • Dung tích 12L
 • Nhiệt độ 200*C
Tìm hiểu thêm
 • Điện 220V – 50Hz
 • Công suất 1800W
 • Dung tích 12L
 • Hẹn giờ 60 phút
Tìm hiểu thêm
 • Điện 220V – 50Hz
 • Công suất 1700W
 • Dung tích 24L
 • Cửa kính 2 lớp
Tìm hiểu thêm
 • Điện 220V – 50Hz
 • Công suất 1700W
 • Dung tích 24L
 • Cửa kính 2 lớp
Tìm hiểu thêm
 • Bảng điều khiển: Cảm ứng
 • Công suất nướng: 1600W
 • Công suất hấp: 640W
 • Dung tích 26L
Tìm hiểu thêm
 • Bảng điều khiển: Cảm ứng
 • Công suất nướng: 1600W
 • Công suất hấp: 900W
 • Dung tích 15L
Tìm hiểu thêm
 • Bảng điều khiển: Cảm ứng
 • Công suất nướng: 1700W
 • Công suất hấp: 900W
 • Dung tích 9L
Tìm hiểu thêm
 • Điện áp: 220V
 • Công suất: 1700w
 • Dung tích: 16L
 • Bảo hành: 12 tháng
Tìm hiểu thêm
 • Dung tích 15L
 • Công suất 1800W
 • Tự động tắt sau 60 phút
 • Nhiệt độ lên tới 200*C
Tìm hiểu thêm
 • Công nghệ 3 trong 1
 • 9 chế độ khác nhau
 • Công suất 1700W
 • Dung tích 15L
Tìm hiểu thêm
 • Dung tích 15L
 • Công suất 1800W
 • Tự động tắt sau 30 phút
 • Nhiệt độ lên tới 200*C
Tìm hiểu thêm
 • Dung tích 10L
 • Công suất 1800W
 • Tự động tắt sau 30 phút
 • Nhiệt độ lên tới 200*C
Tìm hiểu thêm